Året der gik del 1 2019

Året der gik del 1 2019

Slut med Lions loppemarked.


Det årlige Lions loppemarked i Otteruphallen har i mere end 30 år været omdrejningspunkt for klubbens økonomiske grundlag. Selvom loppemarkedet i 2018 omsatte for næsten det samme beløb som tidligere, kan vi se at overskuddet falder – år for år.


Det skyldes bl.a. at vi må have hjælp fra andre foreninger til at varetage det store arbejde med at hente og bringe effekterne, samt opstille og afvikle hele markedet. Men også øgede omkostninger og større krav til affaldshåndtering af overskudseffekterne, som afhændes bl.a. på kommunens genbrugsplads.


Samtidig kan vi se at konkurrencen fra andre organisationer udfordrer kvaliteten af de afhentede effekter, siger Lions Otterup President Rolf Brems.


Læs hele pressemeddelelsen her.

Torben "Nybolig" takker af.


Tilbage i 2000 overtog jeg ”Otterup Ejendomskontor” efter nogle års parløb sammen med min far Aksel Nyhøj Kristensen, som etablerede forretningen i foråret 1963 – dermed er det blevet til 56 år i familiens eje.


Siden jeg i januar sidste år blev ramt af en hjerneblødning, har det været mit mål, at komme tilbage til mit kontor i Bredgade. Der er nu gået et år og jeg har heldigvis genvundet rigtig meget af mit gamle jeg. Samtidig må jeg også erkende, at jeg ikke bliver i stand til at være ”Torben Nybolig” i hverdagen igen.


Jeg vil derfor gerne takke alle kunder, forretningsforbindelse og venner af huset for et godt og langt samarbejde på det nordfynske boligmarked. Glæder mig til fortsat at møde jer i lokalområdet.


Torben Nyhøj Kristensen


Her på portalen har vi også haft et godt samarbejde med Torben og det takker vi gerne for den anden vej.

Byudvikling på stand by – på ubestemt tid!


Kommunen bad de lokale foreninger spille ind til byudviklingsplanen for Otterup, men politikerne var ligeglade med de lokale.


Handelsforeningen, Markedsforeningen og Otterup Lokalråd blev alle hældt af brættet, da politikerne besluttede, at byudviklingen på og omkring Torvet i Otterup består af en ny belægning uden om Torvet og et nyt byggeri på Torvet.


Glæden over at være sluppet af med Faktabygningen har været stor, men den erstattes nu af et nyt byggeri – for at byfortætte skal der bygges boliger på grunden.


Vi er lodret uenige i beslutningen om at sætte grunden til salg som det første punkt i udviklingen af Torvet i Otterup. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg er skuffet i stor stil, sig formanden for Otterup Lokalråd Franz Rohde.


Vi fremførte til mødet på kommunen, at vi mener, man skulle se på mulighederne for at udvikle Torvet til at blive et område med mulighed for aktiviteter. I stedet fjerner man nu parkeringspladserne fra ydersiden af Torvet, og vi kan igen se frem til, at


Torvet bliver et parkeringsområde, der tiltrækker nul og niks.


Læs hele pressemeddelelsen her.


Billedet er fra den gang vi ENDELIG fik sagt farvel til Faktabygningen.

Gode tal fra Dansk Erhvervsfremme


Dansk Erhvervsfremme har for 2019 udarbejdet en Servicekulturanalyse for kommunerne i Danmark. For Nordfyns Kommune er der igen flotte tal at hente.

86% af virksomhederne er tilfredse med den kommunale service.


Kommunen scorer 6,08 ud af 7 mulige point i den overordnede kommunale service. 
Det er virkeligt flot.


Det er en højere score end de to foregående år.


Se analysen her.

Goddag og farvel.


Efter små 13 år, takker Aase og Benno af på Karl Marius, som forpagtere. Den tjans er nu overtaget af Walther Bruntse Hansen og fru Jette, nok bedre kendt som ejerne af Walthers Dinner.


I den anledning holdes der reception på fredag, hvor den nye daglige leder af Karl Marius Bo Bruntse Hansen (Walthers bror) står klar med lidt til maven og koldt til ganen.


Efter receptionen er der live musik med Thomas P.


Vi er mange der kommer til at Savne Aase og Benno, meeeen mon dog ikke de af og til vil kigge ind på Karl´, senest første gang på fredag....

Udvikling af bymidten.


Læserbrev fra Otterup Lokalråd:


Prioritering af udviklingen af bymidten af Otterup.


Der tages snart politisk beslutning omkring en renovering af handelsgaderne (Jernbanegade og Bredgade) og udskiftning af belægningen i bymidten i Otterup. Vi håber, der findes et politisk flertal for nu at komme i gang med dette spændende projekt, hvor byen forskønnes, og hvor der laves pladser til udeservering, plads til at butikkerne kan udstille varer foran butikkerne, hvor gangarealet udvides, og hvor der skabes et meget mere levende og lækkert byrum.


En midtby hvor man kan færdes sikkert – både i bil og som gående.


Otterup har i flere år stået på venteliste til byudvikling, og det er overordentligt positivt, at det ser ud til, at der er politisk vilje til nu at tage fat på den første del af byudviklingen.


Imidlertid er der ikke afsat økonomiske midler nok til, at der kan udvikles i et fornuftigt tempo, så inden vi har fået vejene ordnet og Torvet renoveret, vil der, som det ser ud nu, gå en lang årrække. Det ser vi gerne bliver fremrykket, så det kan ske inden for en mere rimelig tidshorisont.


Læs mere her.