Hjem

Vi har brug for din hjælp


Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus.

Vi får brug for flere fagpersoner fx pensionerede læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget, hvis coronavirussen for alvor får fat.

Vi søger nu at mobilisere alle de gode kræfter i kampen mod coronavirussen og har derfor oprettet en jobbank, som vi beder dig om at tilmelde dig.

Har du lyst til og mulighed for at tilbyde din arbejdskraft i Nordfyns Kommune i den aktuelle situation? Så klik på linket nedenfor for at tilmelde dig jobbanken.

Vi kontakter dig, hvis vi får behov for netop dine hænder og kompetencer.

Du vil få løn ifølge overenskomsten.


Til jobbanken

Danmark på klem


Dnmark vil forsigtigt genåbne efter påske, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemøde mandag aften.


Det forudsætter dog, antallet af indlagte med coronavirus er stabilt og ikke stiger voldsomt.


Desuden skal alle fortsætte med at være ansvarlige, holde afstand, vaske hænder og ikke mødes i store grupper, siger hun.


- Det bliver som at gå på line. Hvis vi står stille, kan vi falde. Går vi for hurtigt, kan det gå galt, siger statsminister Mette Frederiksen.


Det er præcis en uge siden, at statsminister på et pressemøde lagde op til, at der ville komme en genåbning af Danmark efter påske.


- Da jeg stod her for en uge siden, indgik vi en aftale: Hvis tallene for indlæggelser med corona gik den rigtige vej, og hvis folk holdt afstand, så kunne vi efter påske gradvist, forsigtigt og kontrolleret genåbne Danmark.


- Det her er alvorligt, men tallene for indlæggelser går stadig den rigtige vej, siger Mette Frederiksen.


Kilde Ritzau

REA i coronatiden


REA Automatdrejning i Otterup mærker også den store ændring, som corona-krisen har skabt for dansk erhvervsliv.


Lone Nielsen, der er direktør i REA, fortæller lidt om hvilken indvirkning det har på hendes virksomhed, men kommer også med nogle generelle betragtninger, samt nogle anbefalinger der er værd at lytte til.


”Vi har ikke set det værste endnu. Der vil komme en periode endnu, hvor det går den forkerte vej, inden vi ser lyset for alvor. Der er på nuværende tidspunkt en markant mindre ordretilgang, så selv om der i øjeblikket bliver produceret næsten som sædvanligt, så kommer der en periode med mindre aktivitet. Der vil blive et hul, som nok ikke kan fyldes helt op, når ordrerne begynder at komme igen.”


Lone påpeger også, at de oplever noget i øjeblikket, man ikke er vant til på REA. Nemlig et betydeligt sygefravær. Det er helt usædvanligt på virksomheden, der normalt har et ekstremt lavt fravær på grund af sygdom.


”Men det er også en helt usædvanlig situation vi er i”, siger Lone. ”Der er jo ikke nogen, der vil risikere at smitte andre, så de tager lige et par dage ekstra hjemme. Meget af den produktion der er i øjeblikket, er til lager. Det er jo med en forventning om, at kunderne vil aftage produkterne, når der igen kommer gang i markedet.”


Læs mere her

Virksomheder tilfredse


Fortsat tilfredshed med nordfynsk erhvervsservice

En ny undersøgelse fra Dansk Erhvervsfremme viser, at de nordfynske virksomheder er tilfredse med den erhvervsservice, de får hos kommunen.

 

Igen i år har rigtig mange af de virksomheder, der har modtaget sagsbehandling hos kommunen, prioriteret at besvare den årlige undersøgelse fra Dansk Erhvervsfremme. Tusinde tak for jeresmange  besvarelser. Det giver os nyttig viden om, hvordan vores erhvervsservice fungerer og bliver modtaget - og ikke mindst giver det os muligheden for at forbedre os.

 

Du kan læse konklusionerne i en undersøgelsesrapport, der er baseret på virksomhedernes svar. Rapporten viser, at 90 % af virksomhederne er tilfredse med den service, de får. Dermed underbygger undersøgelsen den generelle positive respons, som kommunen får på sin erhvervsservice, og som også kom til udtryk i den årlige erhvervsklimaundersøgelsen fra Dansk Industri. 


Læs rapport her

Vinderne fundet


Akitta og Magne fra 3. klasse på Sletten Skole, afdeling Skovløkken, har vundet en malekonkurrence for alle 3. klasser i Nordfyns Kommune. Dermed har de malet det billede, som bliver Nordfyns Kommunes gave til Dronning Margrethe på hendes 80 års fødselsdag.


Dommerkomiteen bestående af borgmester Morten Andersen og 1. viceborgmester Anja Lund og 2. viceborgmester Gert Rasmussen og Direktør for Børn og Unge Karsten Poulsen var sat på en svær opga-ve med at finde vinderbilledet blandt alle de udvalgte billeder fra skolernes 3. klasser.

Efter lang tids votering endte komiteen med at pege på billedet malet af Akitta og Magne fra 3. klasse på Sletten Skole afdeling Skovløkken. Billedet forstiller dronningen der går tur med to børn og gravhund ved Glavendrupstenen.


Læs mere her

Genbrugspladserne åbner


Alle kommunale genbrugspladser genåbner tirsdag den 31. marts. Da der må forventes stort rykind, opfordres borgere til om muligt at vente et par dage med at aflevere deres affald.


Som udgangspunkt modtager pladserne alle fraktioner, men der kan dog være lokale undtagelser.

 

Der vil være adgangsbegrænsning på pladserne. Det sker for at efterleve det gældende forbud mod at samles mere end 10 personer. Forbuddet gælder både indenfor og udenfor. Borgerne skal følge de anvisninger, der fremgår af skiltningen på de enkelte pladser, og samtidig opfordres borgerne til at søge nærmere oplysninger på genbrugspladsernes hjemmeside for konkrete oplysninger om adgangskontrol eller adgangsforholdene. Civilforsvar og politi vil efter behov bistå de pladser, hvor der må forventes det største rykind.

 

Genbrugspladserne følger Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til, hvordan man undgår smittespredning. Det gælder blandt andet anbefalingen om at holde afstand til hinanden og de almindelige hygiejneråd. Der vil derfor være skiltning på pladserne, der henleder opmærksomheden herpå.


Læs mere her

Nordfyns Kommune slukkede lyset


Mange har spurgt om hvorfor gadelyset gik ud lørdag aften.


Det var Earth Hour tid, og WWF Verdensnaturfondens globale klimakampagne blev skudt i gang og Nordfyns Kommune gik i sort lørdag den 28. marts mellem kl. 20.30 og 21.30.


Netop i den time slukkedes lyset i store og små byer verden over. Sidste år deltog 172 lande, og 10.400 landemærker slukkede lyset. Mange steder i Danmark gik gadebelysningen også ud i "Jordens Time".


Earth Hour-kampagnen handler om at vise, at klimaforandringerne skal tages alvorligt, og at ord skal følges op af handling - også når lyset er tændt de øvrige 8.759 timer af året. Og det gør Nordfyns Kommune.

Cyber bibliotek


Selv om de fysiske biblioteker i Nordfyns Kommune er lukket, selvbetjeningspc'erne er slukket og legetøjet er lagt til afspritning, så er der stadig adgang til bøger, tidsskrifter, film og ikke mindst vejledning fra bibliotekarerne. Det foregår bare lidt anderledes end vi er vant til.


For lidt over en uge siden "forsvandt" det bibliotek, som vi kender. Men da der blev lukket ned for alt det fysiske, gik bibliotekerne i gang med at skrue op for det digitale og virtuelle bibliotek. Det kan selvfølgelig ikke helt det samme som det fysiske bibliotek, men det kan meget - og det kan også både noget andet og noget nyt i forhold til det fysiske bibiiotek.

 

Formand for Erhvervs- Kultur og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm hilser de nye tiltag på biblioteket velkommen.

    - Vores borgere står med en helt anden hverdag, end de er vant til. Jeg synes, at det er godt set, at Bibliotek og Borgerservice nytænker sine tilbud og på den måde bliver relevant i den nye virkelighed. Kan vi med de her tilbud fange børnenes opmærksomhed for en stund, så får forældrene et pusterum, siger Mette Landtved-Holm.


Se de fine tilbud her

Shop lokalt – shop Nordfyn


Nordfyns Erhverv, Event & Turisme, til dagligt NEET, har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se hvad den enkelte butik tilbyder, her i coronatiden.


Vil du være med til at sikre de lokale virksomheders overlevelse? De lokale butikker og spisesteder tilbyder særlig service, så du stadig kan handle hos dem under coronakrisen.


Find de gode butikker, hvor du vil handle både nu og i fremtiden.


Køb lokalt og støt op om din kommune. https://www.neet.dk/shop-nordfyn/


Kender du virksomheder, som burde være på listen? – så tip os på info@neet.dk


Der er en stor mangel på virksomheder fra Otterup!? Det må være en fejl...

Efter Corona, hvad så?


Der er virkelig mange mennesker, der i dag går rundt og spekulerer på hvordan verden vil se ud, når denne corona-pandemi er overstået. Nogle politikere er ikke meget for at tale om det, da man er nervøs for enten at tale situationen for meget op eller alternativt at male et for pessimistisk billede af det hele.


Men én der gerne vil, er vores egen borgmester Morten Andersen, som siger:


”Ved fælles hjælp vil vi se et Nordfyn, der ligner sig selv som før corona-krisen. Men det kræver en del forskellige indsatser fra mange forskellige aktører. Og jeg medgiver gerne, at det vil være en hård tid for mange, både for borgere i al almindelighed, men især for lønmodtagerne og deres virksomheder.”


Læs mere her.

Handl lokalt...


...og gør det nu - det er vigtigere end nogensinde!


Bruno Christensen (billedet) er mangeårig ekspert inden for detailhandel. Han ser med stor alvor på den ny situation, som corona-virus har kastet mange lokale virksomheder ud i.


- Gennem tiderne er der lanceret mange kampagner for at få forbrugerne til at handle lokalt. Nu er det imidlertid vigtigere end nogen sinde, hvis byens borgere vil undgå at stå med en by uden butikker, cafeer og restauranter - eller lokalavis.


- Hvis Danmark forbliver lukket ned i mere end 14 dage, vil vi se en øgning i antallet af butikslukninger, og i visse byer i provinsen vil hele gader komme til at fremstå butiksløse. I værste fald kan vi nogle steder i Danmark opleve en total nedsmeltning af detailhandelen, og betegnelsen "spøgelsesbyer" vil være en kendsgerning.


Det og mere skriver Viborg Nyt her

Puljen til lokale initiativer


Puljen understøtter Nordfyns Kommunes vision 'Vi skaber et samlet og stærkt Nordfyn' ved at understøtte projekter, der medvirker til en positiv udvikling af kommunens landsbyer og landdistrikter.


Puljen støtter projekter udenfor de 4 største byer.


Der lægges vægt på det lokale fællesskab i gennemførelsen af projekterne, så puljen støtter 'kun' op til 75 % af udgiften. Egenfinansiering sker ved det frivillige engagement, hvor en arbejdstime omregnes til 156 kr. i egenfinansiering.


Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at der er opbakning fra lokalrådet. Landdistriktsrådet vurderer og indstiller ansøgningerne.


Ansøgningsfristen er den 15.  november (bevilling til året efter) og 15. maj. Hvis der resterer midler efter den 15. maj, så behandles eventuelle ansøgninger løbende.


Læs mere her

Kommunal info om Corona


Sådan kan du følge med i kommunens beredskabsindsatser på sundheds- og ældreområdet og få relevant information om corona/covid-19


Grundet pandemi-udbruddet af Coronavirus/COVID-19 har Nordfyns Kommune iværksat sit beredskab og intensiveret sin kommunikation om retningslinjer til
både borgere og personale, samt hvilke tiltag som iværksættes.


Vi ønsker også, at du som borger kan følge med i, hvordan situationen arter sig på Nordfyn. Derfor har vi oprettet Facebooksider for vores mange institutioner,
så du kan tilgå den information og de beskeder, som måtte være relevante for dig.


Du finder overblikket over alle relevante Facebooksider, som dækker institutioner og områder for sundhed og omsorg på voksen- og ældreområdet på Nordfyns Kommunes hjemmeside www.nordfynskommune.dk/corona

Oplev den nordfynske natur


Gå på opdagelse i Nordfyns enestående natur. Her er der nemlig god plads, så du sagtens kan overholde myndighedernes retningslinjer – for det skal du selvfølgelig.  

Her kan du blandt andet boltre dig langs Fyns længste kyststrækning, der er hele 154 km lang. Det betyder omregnet - at selvom alle indbyggere i hele Nordfyns kommune valgte at tage til kysten på én gang, så ville man alligevel kunne stå med en afstand på minimum 5 meter imellem alle – og det er faktisk ret meget.


Der er også masser af mulighed for at cykle, løbe, gå, klatre i træer og lege i vores dejlige skovområder og meget, meget mere. 


Få inspiration her

Opråb fra kommunen


I Nordfyns Kommune kan vi få brug for flere hænder til at håndtere Corona-krisen i hjemmeplejen, på plejecentre, botilbud og i hjemmesygeplejen. ‼️


Du er måske SOSU-medarbejder, sygeplejerskestuderende eller pensioneret sygeplejerske, læge, eller andet sundhedspersonale. Det kan også være, du har forladt faget for en tid. Så hører vi gerne fra dig.


Har du en sundhedsfaglig baggrund og har mod på at bidrage kan du fra på mandag melde dig på www.nordfynskommune.dk. Vi bruger nemlig weekenden på at bygge en sikker internetformular, hvor du kan fortælle os om dine kompetencer, muligheder for at hjælpe m.v. Du er også allerede nu velkommen at skrive til Forhandlingogpersonale@nordfynskommune.dk, så melder vi tilbage.

Fynbus på Nordfyn


Fra og med i morgen sker der ændringer i busdriften i en række kommuner, herunder Nordfyns Kommune.


For Nordfyns Kommune gælder Lokalruter
Kørsel på lokalruter indstilles fra og med fredag morgen


Regionale ruter
Natbusserne indstilles fra og med fredag den 20. marts 2020. FynBus arbejder på en større køreplanændring fra i løbet af næste uge.


Vigtigt!
For at undgå at der vil være borgere, der ikke vil kunne komme på eller fra arbejde, vil det være muligt at benytte Flextrafikken på fordelagtige vilkår. Se nærmere her:
www.fynbus.dk/coronatrafik


For mere info har FynBus oprettet en særlig hjemmeside om FynBus og Corona-virussen, hvor du kan se, hvad der kommer til at ske. Siden findes på adressen www.fynbus.dk/coronavirus

2-døgnsudsigt