Hjem

Generalforsamling i Markedsforeningen


Tirsdag var der generalforsamling i Markedsforeningen og til forskel fra sidste års turbulente en af slagsen, var der helt ro på i år. Dog vil vi gerne lige give et lille positivt uddrag af formandens beretning:


"Vi vil donere nogle af vores penge til velgørende formål i Otterup.


Det emne har det sidste halve år fyldt meget på vores bestyrelsesmøder, med mange ideer og tilhørende begrænsninger.


Vi er endt med at vi gerne vil tilgodese vores ældste medborgere, der tilbringer de sidste år på Bryggergården og Kærgården.


Vi har derfor doneret 10.000 kr. til Bryggergården og Kærgårdens Venner, der i forvejen gør hvad de kan for at forsøde tilværelsen for plejehjemsbeboerne, med begrænsede midler.


Det var da også en taknemmelig forening Rasmus og undertegnede mødte på Kærgården for en måneds tid siden og de havde allerede ideer til hvad donationen skal bruges til."


Et af  spøgsmålene efter beretningen var om det ville være en tilbagevendende begivehed med donation til plejehjemmene. Her kunne man kun sige at det afhang af fremtidig indtjening.

Kompenserer brændstofforbruget


I jagten på mindre lokal luftforurening og en grønnere drift udskifter Nordfyns Kommune nu diesel med CO2-kompenseret GTL-brændstof. Dermed bliver Nordfyns Kommune den første kommune, der kompenserer udledningen fra sit forbrug af GTL-brændstof på køretøjer og materiel i Vej og Park.


På Nordfyn betyder det, at køretøjer og maskiner i Vej og Park nu udskifter diesel med CO2-kompenseret GTL-brændstof. I alt ca. 100.000 liter brændstof årligt, som bliver brugt af afdelingens 18 dieselbiler, minitraktorer, generatorer og plæneklippere.


Også GTL-brændstof, der bliver solgt i Bogense Havn og Marina, er fremover kompenseret. Formand for Teknik og Miljøudvalget Anders Thingholm forklarer, at skiftet til CO2-kompenseret GTL-brændstof er et af flere skridt på vejen mod at blive en grønnere kommune.


Læs mere her

Penge til kulturen


Comedy aftener, Ungefestival, Kunstdage, Moderne Jazz  - kulturen lever rigtig fint på Nordfyn - også i 2020. 13 meget forskellige kulturprojekter har netop fået tilskud fra Nordfyns Kommunes Kulturpulje.


Det sprudler med gode ideer og initiativer i Nordfyns Kommunes kulturliv. 16 ansøgninger blev behandlet på Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde, og langt de fleste af ansøgningerne har opnået tilskud. Der er afsat ialt 217.500,- kr. til at støtte de nordfynske kulturprojekter.

 

Formand for Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved Holm siger:


    - Det er meget positivt at se, at vi igen i år får alle pengene ud og arbejde, så de kan være med til at skabe spændende kulturoplevelser for os alle. Det er dejligt, at så mange har fået øje på muligheden og har søgt puljen. Kreativiteten og engagementet er stort i alle egne af Nordfyns Kommune, hvilket ansøgningerne til kulturmidlerne også har afspejlet. 


Læs mere her

Ungdomsteateret præsenterer


Den 30. januar til den 2. februar 2020 spiller vi "Annie".


Historien om den forældreløse Annie, der bor hos sin onde plejemor. Hun har haft et hårdt liv og har lært at begå sig på gaden i New York. En dag bliver hun adopteret af rigmanden Stacks som en del af hans pressekampagne for at blive borgmester. Annies humør og positive attitude får snart påvirket den kyniske rigmand, og alle omkring hende.


Nordfynsspillenes Børne- og Ungdomsscene er et sted, hvor børn og unge i alderen 10-25 år virkelig får lov at udfolde sig, og vise hvad de kan.

 

Ledt af vores kompetente intruktørteam, får de medvirkende deres helt egen forestilling op at stå.

Instruktør og sang coach: Vanessa Balsby

Hjælpeinstruktør: Nicklas Bo Nielsen

Koreograf: Tanja Gaarn Atkinson

Det er et sted med plads til stor kreativ og personlig udvikling, og hvor man skaber venskaber for livet.


​Såfremt i har spørgsmål kan I kontakte os på  kontakt@nordfynsspillene.dk


Køb billetter her

Dilettant i Egense.


Så er det tid til dilettant i Egense. En af de gode og hyggelige tilbagevedende begivenheder.


I år er det Alko-Holger der er omdrejningspunktet i stykket der foregår i et barmiljø.


Scenen er Emma´s bar, hvor den lettere forvirrede Alko-Holger, den verdensfjerne
”spirituelle” kunstner, August Von Osten, en letlevende dame
– Lullu Libeskind og hendes alfons – Klaus Kagearm, udfolder sig.


Barens ejer Emma og hendes servitrice Sonja Suhr forsøger, at holde styr
på en række groteske hændelser. De kæmper samtidig for barens overlevelse.
Myndighederne har nemlig fået kig på lokalerne.


Et par overklasseløg Sascha Sohnesen, Wellness-massør og Ulrikke Hoegh,
ansat i byplanlægningen, forsøger at blande sig i løjerne, hvilket får
fatale følger.


Se programmet her.

Nye almene boliger.


Fyns Almennyttige Boligselskab ønsker at opføre op til 20 tæt-lav boliger i forlængelse af eksisterende bebyggelse i Bøgeparken. Gældende lokalplan og kommuneplanramme udlægger området til etagebyggeri, hvorfor projektet kræver et nyt plangrundlag.

 

Arealet, der i dag udgør et grønt område, ønskes bebygget med op til 20 boliger i forskellige størrelser på mellem 60 og 115 m². Bebyggelsen ønskes opført uden mulighed for parkering foran de enkelte boliger. I stedet forbindes boligerne via et stisystem, lokale opholdspladser og torv, som skal være med til at skabe et aktivt og grønt miljø i bebyggelsen.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes via den nuværende fællesvej gennem Bøgeparken, og der udlægges parkeringspladser umiddelbart op ad bebyggelsen. Der planlægges desuden for fælleshus, legeplads og rekreative friarealer, til glæde for hele Bøgeparkens beboere.


Teknik- og Miljøudvalget har godkendt forslaget til videre behandling i økonomiudvalget.

Telependler bliver til Plustur.


Fremover vil Rejseplanen tilbyde dig at benytte Plustur, hvis du har langt til et stoppested eller en station, hvorfra der kører bus eller tog. Du bestiller selv turene via Rejseplanen, og du kan også benytte pendlerkort, Ungdomskort og almindelige togbilletter som betaling.


Følgende kommuner vil tilbyde Plustur: Assens, Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Nordfyn, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune.


Læs mere om Plustur

F-16 fylder 40 år


Fighter Wing Skrydstrup fejrer fredag de danske F-16-flys 40-års fødselsdag med en større formationsflyvning over det meste af landet, blandt andet også over Fyn.


Formationen kommer til at bestå af ti fly, der to gange vil flyve over Fyn i løbet af fredag eftermiddag. De ti fly kommer til at flyve i 2.000 fod, hvilket svarer til godt 600 meter.


- 40 år med F-16 i dansk tjeneste er mange år. Det fejres med et lukke arrangement på Fighter Wing Skrydstrup, hvor vi gerne vil vise flyet frem for gæsterne. Vi synes derfor, at det giver mening, at flyene også tager en tur rundt i Danmark, ligesom da vi fløj vores Dannebrogsfly rundt i Danmark i forbindelse med 800-året for Dannebrog, siger chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener-Jørgensen, til TV 2/Fyn.


Læs mere på TV2 Fyn her

Nytårskur satte fokus på vanebrud


Nordfyns Kommune afholdt torsdag aften sin årlige nytårskur for erhvervslivet. Cirka 180 gæster deltog i arrangementet, der blandt andet satte fokus på vores vaner, og hvorfor vi skal sørge for at bryde dem.


Aftenens hovedtaler var Danmarks selvudråbte "vanebryder nr. 1" Torben Wiese, der fortalte om, hvorfor vores hjerner trives så godt med rutiner og gentagelser. Når vi følger vanemønstre, behøver vi ikke at tænke os om, og det får hjernen til at slappe af. Vaner får os til at føle os trygge.


Ifølge Torben Wiese er evnen til at bryde vaner ikke desto mindre uhyre vigtig og en af hovedårssagerne til, menneskeheden har overlevet i modsætning til mange andre arter. Han gjorde dog op med det lidt fortærskede krav i bl.a. stillingsannoncer om at være forandringsparate.


Læs mere her.

DBU Fodbold Award 2020


DBU Fyn Award er blevet afholdt i Otterup Idrætscenter i de seneste 4 år, og Dansk Boldspil Union Fyn fik i denne sammenhæng et tilskud på 45.000 kr. pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Nordfyns Erhverv- og Turisme er en del af projektledelsen bag arrangementet, og har ligeledes bidraget med et tilskud på 45.000 kr. Denne aftale videreføres i 2020 og 2021.


Derfor kan du for 5. år i træk se frem til Fodbold Award festen i Otterup Idrætscenter i oktober måned.

Nordfynsguiden på gaden


Den starter godt ud med et forsidebillede, der netop har vundet prisen for flest likes i 2019 på VisitFyns Instagram.


Nordfynsguiden benyttes flittigt af Nordfyns gæster og er desuden med til at inspirere potentielle gæster i ind- og udland til at besøge Nordfyn.  
 
Læs Nordfynsguiden her eller kig forbi turistbureauet!

Svaner i luften.


For tiden kan man se rigtig mange svaner i luften over Otterup lige efter dagslyset er kommet og et par timer frem.


Man kan fejlagtigt tro at vores nationalfugl rejser sydpå her i vinterperioden og det er, som allerede antydet, ikke sandt.


Det er den milde vinter der gør at tusindvis af hvide sangsvaner og pibesvaner, som plejer at flyve fra det nordlige Skandinavien og Sibirien til de varme lande, vælger at overvintre i Danmark.


De vælger at overvintre her, fordi vi ikke har haft rigtig vinter, og fordi de ikke trækker længere sydpå end højst nødvendigt. Men hvis frosten kommer, og det begynder at sne, så flyver de længere sydpå.


Sangsvanerne og pibesvanerne er hvide ligesom vores knopsvane, som er den eneste svaneart, der lever hele året i Danmark. Men mens knopsvanen har en s-formet hals og et orangerødt næb, har de to gæster en lodret hals og et gult næb.

Sygedagpengesystem lukker


Såvel for borger som virksomhed vil der i perioden 24. – 28. januar 2020 ikke være kommunal sagsbehandling af indberettede sygedagpengeanmodninger, da selve sygedagpengesystemet er midlertidigt lukket.


Både borger og virksomhed kan fortsat indberette til Virk.dk i ovennævnte periode, men sagerne vil først blive kommunalt efterbehandlet fra og med den 29.01.2020.  


Årsagen er første skridt i forhold til at erstatte nuværende sygedagpensystem med en moderne løsning med fokus på automatisering og optimering for såvel borger/virksomhed som sagsbehandler - det såkaldte KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem). Et sygedagpengesystem der omfatter alle landets 98 kommuner.  


Med håb om forståelse for denne mindre driftsforstyrrelse. 


Nordfyns Jobcenter

Reila Frost udstiller


Reila Frost har altid tegnet og malet i sin fritid, først akvarel og nu akrylmaling. Hun er blevet undervist af Inge Bærentsen, og har deltaget i weekend kurser med Knud Vincent.


Igennem de sidste 4 år har Reila haft et malerfællesskab med en anden kunstner, hvor de mødes og arbejder med deres kunst. 


Motiverne er landskaber, himmel og hav, men i de sidste år har hun også fordybet sig i blomster og blade. Reila går tæt på, og leger med formerne, lysets bevægelse i blade og ikke mindst farvernes variationer. Hun holder af at fotografere, og samler motiver igennem årets gang i naturen. 

Udstillingen kan ses fra lørdag d. 4. januar til torsdag d. 5. marts i Kuplen på Otterup Bibliotek i betjent tid, når den ikke er optaget af arrangementer o. lign.


Se mere her

Symptomer på angst og depression?

 

Så har vi kurset til dig. Kurset kan give dig inspiration til, hvordan du kan leve et godt liv, på trods af symptomer på eller diagnosen angst og/eller depression.

 

Vi arbejder med de udfordringer der følger med, og giver dig redskaber til at klare det, der er svært.

 

Kurset ledes af to instruktører, der selv kender til at have symptomer på angst og depression. Kurset varer 7 x 2½ time og er gratis.

 

Opstart fredag d. 31. januar kl. 10.00 – 12.30 i Otterup. Kurset vil være fredage i ugerne 5-12. (ferie uge 7)

 

Kurset udbydes i samarbejde med sundhedsstyrelsen og komiteen for sundhedsoplysning.

 

Tilmelding eller yderligere information til:

Kronikerkoordinator Tanja Andersen, Tlf:40208256

tackle-kurser@nordfynskommune.dk eller Dorthe Christensen Tlf.: 21573052 kl. 9-12.


Læs mere her

2-døgnsudsigt